Velkommen til
Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet

Vi sertifiserer sakkyndige virksomheter innen arbeidsutstyr

Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere sakkyndige virksomheter for løfteinnretninger. I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid er det krav om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr.

Slik kontroll skal utføres av en sakkyndig virksomhet. Det vil si en virksomhet som tilfredsstiller visse krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse innen løfteinnretninger.
Vi i Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS godkjenner og sertifiserer bedrifter slik at de også kan bli en sakkyndig virksomhet.

Bygg troverdighet til din bedrift ved å bli en sakkyndig virksomhet

Bedrifter som er sertifisert som sakkyndig virksomhet har et kvalitetsstempel overfor kunder som viser at din bedrift kan levere tjenester og sertifisere utstyr som er i samsvar med bransjekrav, standarder og normer. Dette er en god måte å bygge troverdighet og tillit til din virksomhet på. For å bli godkjent må man tilfredstille visse krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring, dokumentasjon, utdanning og kompetanse. Sertifiseringen krever årlig rapportering noe som viser dine kunder at du kontinuerlig oppdaterer deg!

Ønsker du å søke om å bli sertifisert som sakkyndig virksomhet?

Hvorfor velge oss som sertifiseringsorgan for din bedrift?

Vi er utpekt av Arbeidstilsynet

Bred fagkunnskap innen løfteinnretninger

Vi har sertifisert virksomheter siden 1999

Direkte tilknytning til Løfteteknisk Forening

En av de beste på oppfølging av sakkyndige virksomheter