Aktuelt

Informasjon vdr kjettingskrev i grade 10

Oppdatering pr 29 september 2016:

Det er rapportert minst ett tilfelle til av denne typen brudd, i etter det vi forstår, tilsvarende type kjettingskrev fra samme leverandør, og i Grade 10, jfr. original tekst nedenfor.

På forespørsel til aktuelle involverte har vi ikke fått tilgang på noen endelig konklusjon vdr. undersøkelsene iverksatt ifb. tilfellet fra i vinter.

Vi opprettholder og forsterker derfor vår bekymring vdr. sikkerheten til løfteutstyr i Grade 10 materiale.

Det er også identifisert ytterligere komplikasjoner vdr. Grade 10 utstyr.

I følge produsentens bruksanvisning skal skrev/komponenter inspiseres grundig hvert 3 år og ikke hvert 4. år, som ellers er vanlig. Det er dessverre få som har lest bruksanvisningen og fått med seg dette viktige punktet.

I tillegg meldes det at en i mangel på Grade 10 merkebrikker har benyttet Grade 8 merkebrikker på Grade 10 kjettingskrev, i ukjent omfang.

Vi oppfordrer de sakkyndige virksomhetene til å være svært grundige ved kontroll av utstyr med Grade 10 komponenter, herunder kontroll av aktuelle underliggende materialsertifikater slik at en vet med sikkerhet hvilken materialkvalitet som er i de forskjellige komponentene. Dessuten må man skaffe seg leverandørens bruksanvisning og sette seg grundig inn i det som beskrives vdr. periodisk kontroll.

Sprekker forårsaket av Stress Corrosion Cracking kan oppstå uten last i komponentene, det vil si også i lagringsperiode ombord eller på land, eller på lager. Det er viktig å forstå at disse sprekkene ikke har noe med last eller overlast å gjøre, men med materialets metallurgi, korrosive omgivelser og manglende overflatebeskyttelse. De oppfører seg derfor helt annerledes enn «vanlige» sprekker, som utvider seg eller propagerer ved belastning, det vil si ved bruk (forenklet forklart).

De SCC-forårsakede sprekkene vi har sett har vært i skulderen i buen på løkke-komponenter; se vedlagte Product Awareness Notice.

Grade 8 materialer er ikke utsatt for denne typen sprekker.

Vi vil publisere ytterligere informasjon om dette når vi får noe som er relevant.

Opprinnelig melding:

Det er rapportert flere tilfeller av uventet brudd, uten overbelastning, i komponenter i kjettingskrev fabrikkert i Grade 10 materiale.

Bruddene antas å være forårsaket av hydrogen-indusert spenningskorrosjon kjent som Stress Corrosion Cracking (SCC).

Komponenter laget i stålmateriale med bruddgrense fra 1000MPa (Grade 10) og over er spesielt utsatte for SCC når det brukes i korrosiv atmosfære.

Komplett brudd kan oppstå plutselig og ved last langt under merkelasten, og uten synlig deformasjon.

Rapportene vi har sett (en av disse publiseres her) foreslår følgende kompenserende tiltak:

Kjettingkomponenter må beskyttes mot (saltvanns) korrosjon ved overflatebehandling, f.eks. ved varmforsinking eller maling(!!).

Redskap i Grade 10 må ikke brukes ved temperaturer under 0 grader C (!!).

Ut fra dette anbefaler vi at sakkyndig virksomhet kontrollerer Grade 10 redskap med stor årvåkenhet.

Videre bør en orientere eier om hendelser med Grade 10 redskap og anbefale at en benytter Grade 8 redskap i stedet.

En av hendelsene er relatert til DNV typegodkjent kjettingskrev benyttet offshore.

Denne hendelsen er er under utredning av kompetente organer, og vi vil informere om resultater når de foreligger.

Product Awareness Notice 4330

Oppdatert 2016-09-29