Kompetanseområder

Sertifisering av sakkyndig virksomhet skal være knyttet opp til følgende kompetanseområder:

S1

Generell sertifisering.

S2

Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Uavhengighet
type A

Sakkyndig virksomhet utfører kontroll som upartisk tredjepart.

Uavhengighet
type B

Sakkyndig virksomhet utfører kontrollen på utstyr som eies av hovedorganisasjonen, hvor sakkyndig virksomhet inngår som adskilt og identifiserbar del av organisasjonen.

Uavhengighet
type C

Sakkyndig virksomhet inngår som en del av organisasjonen som arbeider med utforming, levering, installering, bruk eller vedlikehold av arbeidsutstyr som de kontrollerer, og kan utføre kontroll for andre parter enn hovedorganisasjonen.

G – Løfteinnretninger for hengende last

GX – Alle typer

G1 – Mobilkraner og havnemobilkraner

G2 – Tårnkraner

G3 – Portal-, Sving og Container-kraner

G4 – Bro/traverskraner, inkl. motorisert søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttlelift-kraner

G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, Søylesving- og veggsving-kraner

G8 – Kjøretøymonterte kraner

G9 – Kabelkraner

G10 – Manuelle taljer, etc

G13 – Diverse løfteinnretninger (spesifiseres)

G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner

R – Løfteredskaper

RX – Alle typer

R1 – Kjetting

R2 – Fiber

R3 – Ståltausstropper

R4 – Løst utstyr (Plateklyper, øyebolter, sjakler, betongtobber, stålkasser, pallegafler, osv.)

R5 – Løfteåk

R6 – Annet utstyr (spesifiseres)

P – Personløftere

PX – Alle typer

P1 – Løftebord

P2 – Arbeidsplattformer (bil- eller tilhenger-monterte)

P3 – Andre

B – Utstyr på bergningsvogner

BX – Alt utstyr

B1 – Bilkran

B2 – Vinsj

B3 – Redskap

B4 – Annet utstyr

M – Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW

MX – Alle typer

T – Løfte og stablevonger for gods

TX – Alle typer

TB – Trallebaner

TBX – Alle typer

H – Hengestillas

HX – Alle typer

K – Klatrestillas for høyder over 3m

KX – Alle typer

BH – Byggeplassheiser

BHX – Alle type

S – Studio- og scene-rigger

SX – Alt utstyr (Må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder)

S1 – Deler av riggen (spesifiseres)