Aktuelt

Komponenter i Grade
10 materiale, oppdatering

Vi viser til tidligere innlegg i sakens anledning.

Kjettingkomponenter involvert i hendelsen på Norne i høst ble sendt til en anerkjent institusjon for analyse og vurdering. Men det er ikke publisert noen rapport eller andre opplysninger som det går an å forholde seg til vdr. mulige årsaker og eventuelle anbefalte tiltak.

Vi er kjent med at noen aktører er i ferd med å bytte ut Grade 10 utstyr med utstyr i andre materialer, eller wire-skrev, og andre har iverksatt hyppigere inspeksjoner.

Spørsmålene vdr. egnetheten av den aktuelle «utgaven» av Grade 10 komponenter er derfor fremdeles ubesvarte, men innførte tiltak viser vel at aktørene velger en føre var holdning.

Vi opprettholder derfor vår anbefaling om stor årvåkenhet ved inspeksjon av utstyr med Grade 10 komponenter.

Publisert 2017-01-19