Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Postboks 4320,
4082 Stavanger

Besøksadresse: Finnestadsvingen 1, 4029 Stavanger

Telefon : 51 89 14 87
Email : post@sertifiseringsorganet.no

Styre

Arnfinn Sørskår, Formann
Einar Berggraf
Bjørn Vidar Bergtun
Leiv Lyse
Tor-Anfinn Aasen

Administrasjon

Einar Berggraf, Daglig leder
Elisabeth Berggraf, Sekretær