Aktuelt

Kontroll av løfteutstyr på båter i havbruksnæringen

På seminaret i høst lovet vi å komme med oppdatering vdr dette og vi kontaktet både Sjøfartsdirektoratet (SFD) og Arbeidstilsynet (Atil) vdr dette. Det er blitt purret på svar flere ganger, og til slutt ble vi oppringt av SFD.

Regelverkene til SFD og Atil er ikke samkjørte vdr dette, og det ble opplyst at dette er noe en arbeider med. Forvent en tidsramme på ca ett år før det foreligger noen avklaring (UGH!).

Etter samtalen oppfatter vi situasjonen som følger, inntil ny beskjed blir gitt:

Nye installasjoner av f.eks. hydrauliske kraner ombord på flåter eller fartøy skal førstegangssertifiseres av sakkyndig person A1 godkjent av SFD. Her er det uklart for oss om dette per i dag gjelder fartøy kortere enn 15 m eller 8m.

Resertifisering hvert 5. år kan utføres av sakkyndig person B1 godkjent av SFD.

Periodisk kontroll er fartøyssjefens eller eierens ansvar, og «det er fint» om dette utføres av personer/virksomhet med dokumentert kompetanse, f.eks. av personell fra sakkyndig virksomhet godkjent i henhold til Atil ordningen.

SFD sin største bekymring vdr havbruksnæringen er at det finnes en del kraninstallasjoner som ikke er sertifisert av noen. Slik vi oppfattet samtalen ville de uansett se på det som bedre at utstyret er sertifisert av sakkyndig virksomhet etter Atil-ordningen, enn at utstyret ikke er sertifisert i det hele tatt.

Uansett er det viktig at sakkyndige virksomheter kun gir seg ut for å kunne sertifisere utstyr i henhold til Atil-ordningen.

I tilfelle hydrauliske kraner på båter i havbruksnæringen så kreves det G20 kompetanse for å sertifisere (S1) og kontrollere (S2) disse.

Når det gjelder løst utstyr, løftepunkter, løpekatter på skinne osv. så er kreves det godkjennelse i relevant gruppe.

Vi skal invitere folk fra SFD til vår årsmøte i april for å orientere om dette.

Publisert 2017-01-19