Einar Berggraf har overtatt som daglig leder for Sertifiseringsorganet fra 1 januar 2017.
Einar er en av stifterne av Norsk forening for sakkyndige personer i 1991 (nå Løfteteknisk forening), og han har vært aktiv i vårt miljø som styremedlem i foreningen og i Sertifiseringsorganet, og ellers i flere bransjesammenhenger.

Einar var en av stifterne av selskapet IB-Stavanger AS i 1988, og har vært teknisk leder og daglig leder i selskapet. Han har nå solgt seg ut av dette selskapet. IB Stavanger har vært sertifisert sakkyndig virksomhet, med Einar som faglig leder. Gjennom sitt arbeid har han opparbeidet seg bred erfaring innen løfteutstyr og sakkyndig kontroll, og innen relevant regelverk, så han bringer med seg stor kompetanse inn i stillingen som daglig leder i Sertifiseringsorganet.

Avtroppende daglig leder, Erling J Wiig, vil fortsette som fagrevisor, og være SGS’ kontaktperson med Direktoratet for arbeidstilsynet.

 

Publisert 2017-01-19