Fra 1. januar 2013 opphørte bruksforskriften (best.nr.555) å gjelde. Fra samme dato er reglene om sakkyndig kontroll å finne i forskrift om utførelse av arbeid (best.nr. 703) og i forskrift om administrative ordninger (best.nr.706).