Aktuelt

Oppdatering av
G-gruppene

For vel et års tid siden ble det gjort en gjennomgang av G-gruppen, hvor Frank Taule deltok fra Løfteteknisk Forening. Resultatet ble presentert i Fagforum, og formodes å erstatte/utfylle listen som fremkommer i Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet.

Vi publiserer her en plansje som viser sammendrag av hva en ble enige om.

Presiseringene / endringene omfatter følgende kategorier:

  • Containerkraner er plassert i kategori G3.
  • Lettbane kraner og enkle sving-kraner, etc, er plassert i kategori G7.
  • Manuelle taljer, etc er nå plassert i kategori G10.
  • Fastmonterte hydrauliske kraner, f.eks. fastmonterte lastebilkraner, etc. er nå i kategori G20.

Se ellers detaljene i plansjen.

Sertifiseringsorganet foretar løpende oppdatering av godkjennelser for kompetansepersonene, kontrollørene og virksomhetene, ved at de som har godkjennelse i G7 også får G10, og at de som har G8 får G20.

Link til plansjen vdr G-gruppene: G-gruppene