For vel et års tid siden ble det gjort en gjennomgang av G-gruppen, hvor Frank Taule deltok fra Løfteteknisk Forening. Resultatet ble presentert i Fagforum, og formodes å erstatte/utfylle listen som fremkommer i Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet.
Vi publiserer her en plansje som viser sammendrag av hva en ble enige om.
Presiseringene / endringene omfatter følgende kategorier:
Containerkraner er plassert i kategori G3.
Lettbane kraner og enkle sving-kraner, etc, er plassert i kategori G7.
Manuelle taljer, etc er nå plassert i kategori G10.
Fastmonterte hydrauliske kraner, f.eks. fastmonterte lastebilkraner, etc. er nå i kategori G20.
Se ellers detaljene i plansjen.

Sertifiseringsorganet foretar løpende oppdatering av godkjennelser for kompetansepersonene, kontrollørene og virksomhetene, ved at de som har godkjennelse i G7 også får G10, og at de som har G8 får G20.

Publisert 2016-09-29

Link til plansjen vdr G-gruppene:
g-gruppene