Aktuelt

Oppdaterte
forskrifter 2018

Arbeidstilsynets forskrifter er blitt oppdaterte, og i oppdateringene har bestillingsnumrene forsvunnet.

Ved referanse til forkriftene skal vi ikke lenger benytte «bestillingsnr», men kun forskriftsnavnet.

For «våre» forkrifter gjelder dette:
Tidligere Forskrift om maskiner, bestillingsnr. 522.
Denne heter nå «Forskrift om maskiner»

Link: https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-maskiner?v=30.10.2018

Tidligere Forskrift om utførelse av arbeid, bestillingsnr. 703.
Denne heter nå «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)»
Link: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid

Tidligere Forskrift om administrative ordninger, bestillingsnr. 706.
Denne heter nå «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)»
Link: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-administrative-ordninger