Årets seminarrekke til Løfteteknisk forening er nå gjennomført, med svært god oppslutning; 210 deltakere.
Seminarene ble avholdt i Trondheim, Tromsø, Bergen og i Stavanger (4 arrangementer) med daglig leder i Sertifiseringsorganet, Einar Berggraf, og Erling J Wiig som forelesere.

Det var følgende hovedtemaer:

 • Minikraner 2 – 10Tm
 • Hurtigkoblinger for arbeidsutstyr; hvordan utføres sakkyndig kontroll?
 • Kjøreteknisk kontroll av mobilkraner og andre motorredskaper
 • Solskjerming av førerhytter
 • Kran på fôrflåter
 • Uavhengighet i kontrollarbeidet
 • Krav til fagpersonale
 • Krav til standarder
 • Endring i presentasjon av forskriftene
 • Revisjon av normer for kontrollomfang
 • Revisjon av Tilleggskriterier for Sakkyndig virksomhet
 • Hva kreves av kunnskap om standarder hos sakkyndige virksomheter
 • Endringer i veiledninger i direktiver

Det vil bli sendt ut bekreftelse på deltakelse med det første.
Kopi av presentasjonen som ble vist og diverse lovede dokumenter kan lastes ned her: Link til presentasjon.

I tillegg har vi lagt ut svar på diverse spørsmål som ble reist under seminarene.

Vi benytter anledningen til også å minne om at alle er inviterte til å melde seg på vår forumside, se egen orientering.

Publisert 2017-11-22