Kravene til sakkyndig virksomhet er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger, § 8-7.

I tillegg er det utarbeidet ”Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet” av Samordningsrådet, som besto av representanter for leverandører, arbeidsgivere og sakkyndige.
Det er viktig at søkerne setter seg grundig inn i kravene for sakkyndig virksomhet, og sørger for at nødvendig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden.

Det er viktig å merke seg at Sakkyndig Virksomhet er knyttet til et foretak, og basert på kompetansen til ansatte. Dette er en vesentlig endring fra tidligere ordning med Sakkyndig Person, som ikke lenger gjelder. Det er knyttet flere formelle krav til foretaket for å kunne bli sakkyndig virksomhet, som f.eks. at virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret, ha ansvarsforsikring vdr. sakkyndig virksomhet, og at en må ha etablert et dokumentert kvalitetsikringssystem.