Sertifiseringsorganet foretar systematisk oppfølging av de en har godkjent som Sakkyndig Virksomhet.

Dette kan være ved å be om rapport for utførte kontroller, etc, i en periode, ved at Sakkyndig Virksomhet bes sende inn dokumentasjon av prosedyrer, etc, eller ved revisjonsbesøk, slik en finner det nødvendig. Sakkyndig Virksomhet er pliktig å besvare alle henvendelser fra Sertifiseringsorganet for at godkjenningen skal være gyldig.

Dersom det inntreffer endringer i forutsetningene for godkjenningen, skal dette meddeles Sertifiseringsorganet.