Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidsutstyr er i forskriftsmessig stand og at det er sikkert å bruke.

For utstyr spesifisert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 13-1 og 13-3, er det krav om sakkyndig kontroll. Sakkyndig kontroll utføres av sertifisert Sakkyndig Virksomhet.

Kontroll av arbeidsutstyr skal utføres i henhold til produsentens anvisning, eller dersom dette ikke finnes, i henhold til prosedyre utarbeidet av en som arbeidsgiver har utpekt, og tilleggskrav i henhold til Samordningsrådet, Normer for kontrollomfang, pgf 54 – 57.

Kontrollen utføres av den sakkyndige virksomhetens kompetanseperson(er), eller kontrollør(er), ansatt i virksomheten. Virksomhetens kontrollører skal ha kvalifikasjoner som beskrevet i Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet, og skal være godkjent av Sertifiseringsorganet.