Sertifiseringsprosessen omfatter virksomhetens egne forberedelser, søknad, behandling av søknadene i Sertifiseringsorganet, eventuelle besøk hos søker, godkjenning, og senere oppfølging.

I motsetning til tidligere godkjenning av Sakkyndig Person, er godkjenningen som Sakkyndig Virksomhet en betinget godkjenning. Dette innebærer at virksomheten hele tiden må være aktiv i forhold til godkjenningsområde, gjeldende standarder og forskrifter for å opprettholde godkjenningen.

Selv om godkjenning gjelder for 4 år ad gangen, kreves at en til en hver tid tilfredsstiller gjeldende krav, også når disse forandres. Sertifiseringsorganet gjennomfører derfor kontinuerlig oppfølging av de sakkyndige virksomhetene.