Søknaden skal bestå av:

  1. Søknadsskjema
  2. Firmaattest
  3. Forsikringsattest
  4. Dokumentasjon av kvalitetsikringssystem (jfr. Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet)
  5. Dokumentasjon av kompetansepersonenes kvalifikasjoner (jfr. Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet)

 

Før søknaden behandles skal behandlingsgebyr være innbetalt. Dersom søknaden er ufullstendig  vil ytterligere kostnader kunne påløpe for søker.
Søknadsskjema samt nærmere orientering om behandlingsgebyr og kostnader fåes ved henvendelse til vårt kontor.