Forslag til revisjon av denne forskriften ble oversendt fra Arbeidstilsynet til Arbeids og Sosialdepartementet før jul 2015. Forslaget la blant annet til grunn at sertifiseringsordningen er delegert offentlig virksomhet.
Som kjent har ordningen vært praktisert av sertifiseringsorganene, og også anerkjent av Arbeidstilsynet, som privatisert siden den ble etablert for mer enn 15 år siden. Blant annet som følge SGS’s høringskommentar og direkte henvendelse til departementet, ble forslaget ikke vedtatt, og det er uklart hva som vil skje videre.
Det er jo synd at en forskriftsendring som også omfattet andre, sannsynligvis mere fornuftige, oppdateringer blir stoppet. Men når forslaget om å endre grunnlaget for utpeking av sertifiseringsorganene er basert på feil faktum, så stopper det jo av seg selv.
Vi har ikke mottatt noen informasjon vdr. Arbeidstilsynets videre arbeid med dette.

Publisert 2016-06-21