Utkastet til ny utgave av R-003 ble forkastet av Norsok-eierne forleden dag. Etter det vi kjenner til skyldes dette i hovedsak innholdet i Vedlegg B; Krav til opplæring av brukere og kontrollører av bla. løfteutstyr.
Vi har også vært skeptiske til dette vedlegget, som bl.a. setter egne krav til kontrollørers utdanning (kursing), og at eksamen skal avlegges med godkjent revisor, etc. Men i sertifiseringsordningen som standarden henviser til, er det klart bekrevet at det er den sakkyndige virksomheten, eventuelt opplæringsvirksomheten, som er ansvarlig for kompetansen til de som utfører kontrollene (opplæringen). Virksomhetenen bestemmer selv hvilken opplæring som er nødvendig, og som vurderer kompetansen til personellet. Som kjent skal det foregå en kontinuerlig utvikling av kompetanse til det operative personellet, inklusive oppdatering vdr regelverk.
Sertifiseringsorganet kommer fremover til å fokusere spesielt på de sakkyndige virksomhetenes aktivitet vdr. oppdatering og verifikasjon av personalets kompetanse i forhold til de kontrollopgavene som er aktuelle.
«Stay tuned!»

Derved så gjelder nåværende Norsok R-003 av 2 juli 2004 videre.

For alle som er interesserte; som tidligere annonsert kan dere Sertifiseringsorganet om anerkjennelse av kompetanse i Norsok–gruppene. Ta kontakt!

Publisert 2016-06-21