Første møte i komiteen ble avholdt hos Direktoratet for arbeidstilsynet i går, med 22 deltakere.
Ambisjonen er at arbeidet skal være fullført i løpet av dette året.
Det er full enighet om at produsentens bruksanvisning skal ligge til grunn for kontrollen, med beskrivelse av kontrollpunkter og akseptkriterier.
Dersom produsentens bruksanvisning ikke er tilstrekkelig, er det formelt eiers ansvar å sørge for at nødvendig sjekkliste foreligger. Han kan da f.eks. engasjere den sakkyndige som utfører kontrollen til å lage sjekkliste. Dette bare som et foreløpig innblikk i noe av det som ble fastslått.
Arbeidet med gjennomgang av normene fortsetter og vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når arbeidet er fullført.
Slik vi ser det vil det ikke bli vesentlige endringer i forhold til hvordan vi, og de virksomhetene vi har sertifisert har parktisert normene hittil.

Stavanger 2016-08-24